…och hur har det blivit?

2013 05 28

Under det första kvartalet i år ökade utlåningen till både företag och hushåll. Under denna period ökade hushållsutlåningen med 4,8 procent. Bankernas totala utlåning var i slutet av kvartalet 4.679 miljarder kronor varav 2.792 miljarder var lån till privatpersoner.

Om nu den Svenska penningmängden är totalt sett är på i runda slängar 3 500 miljarder kronor i cirkulerande krediter, så kan man ju möjligen tycka att något fler människor borde börja fundera lite på vad det egentligen innebär att alla pengar är krediter, alltså skulder med en kostnad av ränta. Ur detta enkla perspektiv så ingår alltså inte annat än just bara det som anges, men det kan inte vara så svårt att se hur utvecklingen ovillkorligen måste bli.

Annonser