Vi kan konstatera att nu rasar det allt snabbare på insidan.

CIA hamnar i ljuset av verkligheten som ett rent verktyg för den Djupa Staten.

Var någonstans som detta lämnar de svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, behöver knappas beskrivas närmare.

Virginia State Senator Richard Black definitively disputes the latest claims that the Syrian government attacked its own civilians with chemical weapons. Wha…
youtube.com
Annonser