Vi noterar violblygt att även på andra håll så sluter sig nu leden inom ett land, emot den alltmer synliga fiende som den Djupa Staten utgör genom sina proxymiliser.

President Rodrigo Duterte has called on members of the two Moro fronts and the Communist Party of the Philippines (CPP) to help the government fight the extremi
update.ph
Annonser