Vi är alltså fångar i oss själva genom oss själva, i och med vår ovilja att släppa våra egna känsloskapande föreställningar!

Att bli arg på andra för att vi har låtit det gå så här långt, båtar föga.

‘Pay no attention to that man behind the curtain’ from the Wizard of Oz.
youtube.com
Annonser