Gästinlägg av Andreas Söderlund

Jag är som sagt ingen fan av ismer, och det här klippet från P1 radade minsann upp dem! Ulrika Björk, lektor i filosofi vid Södertörns högskola, analyserar huruvida boken ”Totalitarismens ursprung” kan förklara Trump.

Jag tänkte tydliggöra några saker hennes analys, för det är lätt att bli uppjagad av den mängd ismer som människor har konstruerat i sina försök att kontrollera och sätta etiketter på sin omgivning, och därmed tro att man måste sätta en sådan etikett på sig själv.

De flesta politiska ismer är konstruerade av några få maktlystna människor med stora finansiella medel, som vill få folk att bråka sinsemellan istället för att göra gemensam sak mot denna lilla grupp som vill äga hela världen och lite till. Tack vare detta väljer idag ett antal miljarder människor att hellre bråka om höger eller vänster, röd eller blå, lite lägre eller lite högre skatt, privat eller offentligt ägande, öst mot väst, och stundtals bete sig mer som fulla huliganer på ett fotbollsderby än fritt tänkande individer.

Låt oss gå in lite djupare på vad dessa ismer egentligen handlar om:

Nazismen: Hitler finansierades av den finansiella eliten på det här sättet, och därmed hoppas jag det är ganska klargjort att Nazismens skräckvälde skulle ha kunnat förhindras.

Vi går vidare till Stalinismen och dess ultimata mål Kommunismen: Inte så oväntat var Kommunismen även den en produkt av finanseliten, som användes som verktyg av bland annat Olof Aschberg för att starta den Ryska revolutionen, etablera en centralbank i Ryssland och bli av med Tsarerna, som motverkade finansmännens globala maktsträvan. För den som vill veta mer finns detaljer så det räcker och blir över i boken Tragedy and Hope.

Stalin mördade 20 miljoner människor, men det har alltid framställts som en parentes jämfört med andra världskrigets förintelse, så att ännu en ism, antisemitism, skulle få det genomslag som det har idag. Opinionsbildare har genom media sett till att man inte får kritisera bankerna, vars ovan nämnda ägare ofta väljer att kalla sig för judar, för då blir man omedelbart kallad antisemit(ist). Intressant att någon får kalla sig för ett religiöst beteende och därmed bli skyddad från kritik. Samma sak gäller i princip judendomens politiska nationella rörelse zionism.

Jag vet att det stavas med S på svenska, men det blir lite mer uppenbart vad det handlar om om man skriver det som NAtionalZIonism… för tyvärr pågår ett folkmord, eller kan vi kalla det förintelse, på Palestinierna i Israel, som världen blundar för eftersom Israel är ju skyddat från kritik, och Lord Walter Rothschild hade ju blivit lovad i Balfourdeklarationen att det var precis där som Israel skulle ligga, perfekt placerad för att skära av Afrika från Mellanöstern och Asien. Och då kommer vi in på imperialism.

Ett extra förtydligande först bara: Eftersom känslorna svallar som hos fulla huliganer så fort man nämner judar och antisemitism, vill jag förtydliga att jag tycker förintelsen var en fruktansvärd händelse som visar att vi inte ens har nått till första bokstaven i ordet civilisation på den här planeten. Men förstå också att förintelsen används idag som en sköld mot kritik, av människor som säkerligen skulle göra om den igen om de var säkra på att komma undan. Folkmordsmiljonärer finns det en och annan av…

Imperialismen då: Från de Ostindiska kompanierna på 1600-talet fram till dagens underrättelsetjänster, har kontroll över naturresurser etablerats i praktiskt taget alla världsdelar, med plundring och slaveri som påföljd. Obeskrivligt många människor har dött genom århundraden av detta förtryck. Se Tragedy and Hope igen för mer detaljer. Senaste århundradet har imperialismen transformerats till vad som idag kallas Det Militärindustriella Komplexet och Den Djupa Staten. Ett antal böcker har skrivits om vad detta innebär, bland andra:

 • American War Machine – Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan (Peter Dale Scott; 2010)
 • America’s Deadliest Export – Democracy – The Truth about U.S. Foreign Policy and Everything Else (William Blum; 2013)
 • Confessions of an Economic Hitman (John Perkins; 2004)
 • Deadly Deceits – My 25 Years in the CIA (Ralph W. McGehee; 1983)
 • Extreme Prejudice (Susan Lindauer; 2010)
 • Inside the Company – CIA Diary (Philip Agee; 1975)
 • The CIA and the Cult of Intelligence (Victor Marchetti and John D. Marks; 1983)
 • The Secret Team – The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World (L. Fletcher Prouty; 1997)
 • Deep State, Inside the Government Secrecy Industry (Marc Ambinder, DB Grady; 2013)
 • The Deep State, the Fall of the Constitution (Mike Lofgren; 2016)
 • The American Deep State (Peter Dale Scott; 2014)

Låt oss då avsluta med Trump, som dyker upp på scenen till höga huliganrop från ism-styrda människor. Men vad händer? Det första Trump gör är att hänga upp ett porträtt på Andrew Jackson, USA:s mest bankkritiska president, och hålla ett tal för CIA (hjärtat av underrättelsetjänstkollektivet) och säger att han ska bygga ett nytt rum där, ”utan kolonner”. Han pratar då om femtekolonnare, och i andra sammanhang om hur han ska ta itu med det korrupta etablissemanget.

Ulrika Björk gör en rätt sansad analys trots allt, men reagerar på Trumps användning av ”etablissemang”, möjligen eftersom hon har många poäng i lydnad på Universitet och är då själv en del av etablissemanget. Men som sagt finns det otaliga böcker skrivna om vad som pågår bakom kulisserna, det är ren historisk fakta bara man vågar göra kopplingarna. SR skulle dock aldrig propagera ut sånt till svenska folket mer än i något nedlåtande sammanhang. Och Trump är helt klart ett hot mot den rådande ordningen, därför måste han fördömas.

Till sist då vad jag anser om Trump, så det inte blir några huliganska missförstånd även här: Hade inte situationen varit så galen som den är i USA idag, med städer som går i konkurs (Detroit), miljontals människor som lever på matkuponger, korrupta politiker (Hillary Clinton) och enorma problem med brottslighet, så skulle Trump inte ha blivit president. Så jag ser det som att han både är en konsekvens av dagens system, och förunderligt nog, en chans att störta de dolda krafter som förstör världen.

Men oavsett Trumps ambitioner ligger den största makten hos oss själva, så dela gärna den här texten, informera dig själv och andra, så vi slipper leva under en handfull människors förtryck genom de begränsade, polariserande modeller av verkligheten som kallas ismer. Tänk fritt istället, kommunicera med andra och världen kommer att bli bättre, garanterat.

Annonser