År 1917 gick det brittiska parlamentet med på att ge brittiska och europeiska sionister palestinsk mark som Storbritannien själv inte hade moralisk eller laglig rätt att ockupera. Ockupationen skedde i strid med de löften TE Lawrence ”av Arabien” hade gjort till arabiska och Panarabiska ledare på den tiden. Palestina och dess bredare post-ottomanska arabiska region delades upp av Frankrike och Storbritannien i det hemliga Sykes-Picot-avtalet från 1916, ett avtal som uppvisades för omvärlden följande år i början av Sovjetunionen.

Som en del av avtalet, den lokala fredliga befolkningen av mestadels sunnimuslimer, kompletterades med antika samhällen av kristna och judar som var föremål för det brittiska auktoriserade inflödet av europeiska människor, av vilka många var ”judiska” bara i termer av en slags godtycklig bakgrund snarare än att vara det i termer av religiös tro.

Konsekvenserna av detta har varit den fortsatta olagliga ockupationen av Palestina, Syrien och historiska delar av Libanon och Egypten. Den tidiga ockupationen av dessa länder har genomförts med hjälp av en terroristorganisation som kallas Irgun.

Nu gäller kolonialväldesfasonerna balkan – platsen för Prometheusmyten av Aischylos.

In 1917, a British aristocrat promised Arab land to European Zionists. The results have been catastrophic. Today, western elites are promising Orthodox Christian lands in…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser