Avdelningen Läsvärt

Nisse Simonson;

”Skitprat

Jag vet inte hur det är med er mina följare,men ibland känner man sig intellektuellt undermålig.Till detta krävs viss självinsikt och också ödmjukhet.

Jag var inbjuden av Prof Ingemar Ernberg ,på ett Nobelsymposium på Karolinska Institutet, som handlade om mikrobiomet. Mikrobiomet är de bakterier som vi lever ihop med,sannolikt sedan vi steg ner från träden och gick ut på den östafrikanska savannnen. Det rör sig om ca 1.5 kilo bakterier och dom ska man i sanning hålla sig väl med.

Mötet skedde på Nobel Forum och jag kan begripa att arrangörerna sällan får ett NEJ tack när man bjuder in någon att föreläsa i det hus där Nobelpriset i Fysiologi och medicin avgörs.
Man tror nog kanske att man inbjudits för att de Nobelprisansvariga ska få ta en titt på en.
Inte heller blev dom besvikna när hälsningsanförandet hölls av ordföranden i Nobelgänget som utser pristagare-

De två dagarna om Microbiomet hade samlat gräddan av de forskare världen runt som forskar om hur mycket och på vilket sätt de miljarder bakterier vi har i och på oss påverkar vår hälsa
Och hur störningar leder till sjukdomar.

Jag har läst ett antal böcker i ämnet och är inte helt bakom vad gäller microbiomet. Men så träder giganterna fram och så inser man att man i förhållande till de som kan mest är en nolla.
Mycket ligger på en nivå där man måste ha kunskaper i avancerad genetik och i mikrobiologi.

Vad som även för mig står klart är att det 1,5 kilo tunga bakteriepaket vi har i och på oss på ett intimt sätt samverkar med många system i kroppen.De tusentals olika familjer av bakteriena i tarmen bryter ned olika sockerarter, tar fram vitaminer, skickar via bland annat serotonin signaler till hjärnan.
Serotonin är ju den hjärnsignalsubstans som påverkar hur vi mår psykiskt ,från depression till mani.
Stordelen av kroppens serotonin tillverkas i tjocktarmsväggen.

Det finns en märkligt känslig men samtidigt ganska robust balans mellan de bakterier som kan ta livet av oss och de som är så att säga goda och med vilka hela kroppen samverkar.

I många år kunde man inte med vanliga metoder odla fram alla bakteriesorterna. Numera tar man fram dem genom att göra en bakteriegenetisk analys av vilka bakterier som finns. De olika bakteriefamiljerna avspeglar vad vi äter.

Profilen ser ut på ett sätt om vi äter mycket fett och på ett annat sätt om vi äter övervägande kolhydrater.
Vad som verkligen avgör profilen är om vi tar antibiotika.

Det sägs att över 80% av all antibiotika i USA ges till djuren för att öka deras slaktvikt.Det är alltså inte för att behandla störningar i verkligheten leder störningarna i mikrobiomet till att slaktvikten ökar.Flera kilo kött på kortare tid. Att sedan dessa antibiotika när vi äter köttet påverkar oss negativt. Att dessutom djurens alla antibiotika slutligen hamnar i grundvatten och floder spelar ingen roll för dem som tjänar pengar. Det är lätt att köpa en amerikansk senators röst.
Ofta är det så att de antibiotika vi får i oss slår ut de bakterier som man kan kalla goda och de onda blir kvar.

Vad som kommit fram de senaste åren är hur obalanserna i tarmfloran påverkar bla via en nerv som heter Vagus som står i direkt förbindelse med hjärnan.Tyvärr har vi läkare alltför lätt att ta fram penna och receptblock och skriva ut antibiotika.Ofta för virusinfektioner som väl alla vet inte påverkas ett enda dugg av antibiotika.

Lika lite som man kan tanka bilen med penicillin och köra den kan detta penicillin döda ett enda virus.80% av alla övre luftvägsinfektioner orsakas av virus.

Man ska se till att inte hamna på sjukhus i USA.Där finns renodlat i väggarna alla bakterier som man inte kan döda med tillgängliga antibiotika.

Man gick igenom det senaste vad gäller sambanden mellan olika sjukdomar och tarmens bakterieflora.Det kan gälla hjärtsjukdomar,psykiatriska åkommor,autism osv.Det gäller fetma och det gäller Diabetes typ2.
Martin Blaser har skrivit boken Missing Microbes på svenska Maktlös medicin.
Han menade i sin föreläsning att vi går mot en punkt där vi kommer att dö av infektionssjukdomar som vi trodde att vi botat. Mycket är läkares alltför stora villighet att skriva ut antibiotika för minsta nysning . Snart är alla våra antibiotika verkningslösa.Big Pharna forskar inte om antibiotika eftersom det finns mera pengar att tjäna på att sänka blodtryck och kolesterol, mediciner som skall tas i en livstid. Ett fungerande antibiotikum på rätt bakterie är fixat på en handfull dagar. En för Big Pharma dålig affär.
Målet för dem är att förvalta kroniska åkommor med mediciner som skall tas livstid.

Blasers hustru har studerat primitiva stammar av människor som i många fall aldrig sett vita människor tidigare.Hon samlade avföringsprover från många i de djupaste skogarna i Venezuela och det visar sig att dom har en mera varierad flora av bakterier i sina mikrobiom än vi i västerlandet

Vi som är Macdonaldiserade och cocacolister.
Hon påpekade att de som föds med kejsarsnitt inte får aktivt på väg ut får ta till sig av mammans vaginalflora och avföring. Man tar på de kejsarsnittsförlösta och baddar dem med slemmet och bakterierna från mammans underliv och det förebygger en hel hoper sjukdomar som kejsanittsbarn annars drabbas av.

De får då mammans tarmbakterieflora på samma sätt som de normalvägsförlösta.Bakterierna i vaginan omställs veckorna innan förlossning rimligen på samma sätt som tarmens bakterier avpassas för den normala födseln.

Det är många sjukdomar som drabbar de kejsarsnittsförlösta barnen när man jämför med normalförlösta.
Självklart är kejsarsnitt ofta av nöden där mammans eller barnets liv är i fara.
Men i Brasilien förlöses över hälften av barnen med kejsarsnitt.Det är en bra inkomstkälla för gynekologerna som har betalt för kejsarsnitt.

I USA får alla mammor innan kejsarsnitt en rejäl dos antibiotika vilket ytterligare förstör möjligheterna att ta över bakteriebilden från moderns naturliga fauna.

Vi lunchen hamnade jag bredvid en kvinna som forskat med en kollega om hur tarmens bakteriesammansättning och oförmåga att hantera och bevara bakteriefloran i längden ger en inflammation i hjärnan med Parkinsons sjukdom som slutprodukt.Deras medicin verkar fungera och man väntar på patentskydd och hon sade att resultaten var förvånansvärt bra.Det tar alltid många år att få ut en ny medicin på marknaden.

Det var ett fantastiskt möte som på alla sätt hedrar Karolinska Institutet.

Jag har ett kapitel om detta i senaste boken : Lev frisk längre,som fick beröm från ett par i ämnena väl belästa personer.”

Annonser