Så om vi nu tar lägger ihop de två posterna under denna länk, alltså vad leder det oss till, när vi först konstaterar skuldmättnad – överskuldsättning och vidare Terroristfinansieringssamarbeten – skapandet av Imperiets Särskilda Insats Styrka – ISIS, var hamnar vi då?

Jo vid nödvändigheten av en politiskt trovärdig förklaring till ökad offentlig konsumtion för att upprätthålla den aggregerade efterfrågan i ekonomin för att undvika en likviditetskollaps, det måste alltså etableras migrationsrörelser!

Och Voilà!

* Men OBSERVER att detta är alltså någonting som det politiska etablissemanget i Sverige antingen är för dumma för att förstå, eller så förstår de detta mycket väl! Man skall alltså då INTE tro att representationen i Rose`n Bad, inte förstår detta bara för att de inte beskriver detta, de är uppenbarligen lika korrupta eller obegåvade allihop, så det saknar helt mening att rösta på någon part i riksdagen och det måste alla inse nu, om inte annat på grund av detta nu helt uppenbara faktum med inblandningen i skapandet av detta spektakel!

Hur som helst, det här är den Djupa Statens lösning för att hålla liv i systemet en kort tid ytterligare, vilket vi har beskrivit ett otal gånger nu. Läkare utan gränser, Röda korset och den Svenska kustbevakningen har alltså ertappats med att delta i detta spektakel.

Annonser