De svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna med den djupa statens opinionsbildare och polisstatsvurmare Hans Brun i spetsen är nu snabbt på bollen för att plantera den rädsla hos det svenska folket så att de eftersträvade opinionsbildningsmässiga effekterna nås för att behålla problemformuleringsinitiativet inför det ovillkorliga valutafinansiella totalhaveri som står för dörren.

Att dessa så kallade ”experter” är en del utav den djupa staten och fungerar som språkrör åt denna och har fått tydliga direktiv om hur de ska sälja in polisstaten till människor under förespeglingen av trygghet är nu så uppenbart att det inte går att missa längre.
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskarna är dömda att upptäcka att dess välstånd offrats på den falska solidaritetens altare då Sverige utgör kärnan i den djupa staten och den svenska statsförvaltningen är helt genomrutten.

Väljer man nu inte att se det här för vad det är – en mycket dålig teaterföreställning full av proffslögnare i ett finansfascistsiskt system där bankerna kontrollerar politikerna och har hela samhället i sitt skuldgrepp – och adresserar detta för att vi ska ha en framtid värd namnet för kommande generationer då står det helt klart att föräldragenerationen helt verkar ha abdikerat inför sitt föräldraansvar att lämna en bättre planet ifrån sig än det skick de fann den i. // C.E.

#AllWarsAreBankersWars
#TheEnemyFromWithin #Proffslögnare #ProblemReactionSolution #OrsakOchVerkan #DenDjupaStatensTerror #FörståEllerFörgå
#Folkresningen #DeFria

Tre terrordåd har på kort tid drabbat Storbritannien. #svtnyheter

Tre terrordåd har på kort tid drabbat Storbritannien och enligt brittisk polis har flera attacker förhindrats de senaste åren. Lördagens attack var väntad enligt…
svt.se
Annonser