Revolutionen av det medvetna medvetandet är här, den pågår nu, i nuet – verkligheten. Det finns inga strategier, inga stora chefer i denna revolution, bara enskilda människor som ledare till sig själva och andra som förstår den evolutionära utvecklingen av det medvetna medvetandet och som är öppna för att låta processen äga rum i sig själva. Den sociala programmeringens sönderfall accelererar i takt med att de yttre omständigheternas allt mer uppenbara orimlighet förstärks. Att människor skall döda varandra för digitala ettor och nollor i datorer blir allt mindre rimligt för allt fler människor.

Kärnan i det utvecklade medvetna medvetandet och en värld av inre påverkan och tystnad med, balans ligger bortom sinnena. Den behöver inte hänvisa till den interna tystnad som påtvingas av olika yttre tekniker som kallas meditation (i det här fallet, i själva verket koncentration), utan är det obeskrivliga levandets närvaro genom ett levande inre lugn. Där finns det ingen ansträngning, ingen lust och ambition, och vi ger där också upp den sista bastionen av att vilja till att ha kontroll – att diskontera våra känslor och närvaro i nuet.

Detta är tillståndet för perfekt vilja att släppa sina föreställningar och ändå ge sig själv total underkastelse – att etablera egenmakt över känslan som grundar tanken, det är vad som skickar oss till större närvaro i nuet, till vår nuvaro. Dit vi naturligtvis aldrig till fullo kommer nå – eftersom vi blir aldrig fullkomliga – totalt självförverkligade – och just därför är vi också dömda till att alltid sträva efter vår egen individuella förbättring som människor eller att förtvina i vårt eget djupa mörker av känslomässig ofärd. Vi kan bara uppleva våra känslor nu – i verkligheten

Tröskeln för den växande utvecklingshastigheten förblir alltid det nuvarande medvetna medvetandetillstånd, där den överväldigande majoriteten av folket lever. Det är just nu den bankkontrollerade staten som identifierar och strävar efter det medvetandet, som det vilande – omedvetna – medvetandet, som våra drömmar och som berättar vår personliga filosofiskt materialistiska historia. Som skapar vår intellektuella programkod av nästan enbart repetitiv och utmattad karaktär. Vilket håller oss ifrån att försöka vara ärliga mot våra egna känslor och istället diskontera bort vår känslomässiga närvaro och skapa känslomässig frånvaro.

Det medvetna medvetandet, som varit i djup sömn under inflytande av identifikation med de former och den sociala filosofiskt materialistiska programmering som har verkat ledande i tusentals år, börjar nu långsamt vakna upp i våra dagar. Det finns en allt starkare oroväckande impuls som grundton i samhället, och antalet personer som är känsliga för signaler som ökar det medvetna medvetandet blir allt större och större.

Om vi tar en titt på händelserna i vår värld, kommer vi lätt inse att vi lever i psykosocialt revolutionära tider. Revolutionen av våra dagar är dock helt annorlunda än alla andra tidigare revolutioner i mänsklighetens historia. Denna revolution har inte inletts i syfte att ordna den geografiska domänens former eller människor uttryckta tro på olika myter och sagor, den har inletts för att ersätta gamla och föråldrade former och tankemönster med nya, dynamiska och mer levande. Denna revolution kommer ta mänskligheten utanför sidorna på boxen. Revolutionen i vår tid är revolutionen av det medvetna medvetandet.

 18767847_10211344445461693_7740431627614840809_n.jpg
Annonser