Per Frändén om tankar och ord i verkligheten.

”Ord – våra tankar formulerade – med dem vi har möjligheten att veta vad vi tänker, att vi tänker.
Det är med ord som världen definieras av människan, formas och skapas, inte för sig själv men för oss, för vårt medvetna medvetande, och det är bra att hålla i minnet. Världen fanns antagligen innan människan, vi definierar den ständigt för vår egen, påkomna begränsnings skull, inte för jordens, eller allt livs skull.
Inget i livet har presenterat sig för människan, det är vi som presenterar världen för oss själva, och med orden som vår enda chans att skapa en medveten förståelse inför den tillsammans med andra. Att tro om oss själva som uppfinnare av livet är ett ödesdigert misstag – uppenbart, ändå så lider stilen på våra liv av oklarheter kring den omständigheten.
Och det är för oss alltså – inte för livet på jorden, den hämtar sig för sin egen skull sinom tid, det har den gott om, bara för våra liv.
Det är därför och i den riktningen som viljan att rädda världen vi förstört måste stakas, utmynna ur, det är bara skenhelig obetänksamhet, känslomässigt oförstånd att inbilla sig att vilja rädda jorden för jordens skull, det vore lätt och rätt att bara ta livet av sig i såfall och den idén har de flesta förkastat som meningen med födseln av sig själva.
Således, vi måste försöka leva, vad är det förutom att andas och äta.
Vilka saker som kan adderas dessa två med tanke på hur vi lever, på vilka villkor vi skapat åt oss själva och varandra så ser det trots allt ut som om det finns behov av förbättringar, inte sant.

Utseendet och innehållet är vi ansvariga för, inte politiker och andra makthavare, dessa är sammantaget bara undanflykter och ursäkter för våra egna beteenden – alltså de beteenden som skapat tillvaron mer än någon enskild person med titel någonsin haft makten och förmågan att klara av.
Ingen enskild individ har någonsin haft makt över andra som en egenskap utan uppbackning av andra individer.
All makt åt folket hette det, ja vaddå, vi har alltid haft all makt, vi har all makt att påverka våra liv – i botten handlar det bara om att göra något annat än det man gör och den ekvationen gäller alla.
Att inte kunna äta en kaka och ha den kvar gäller för varje individ på jorden, det handlar om uppoffring så länge som vi värdesätter någonting och värdesätter, det gör vi så länge som vi har känslor kvar att förstå.

Om vi ska komma någonvart med någonting så måste vi göra det själva tillsammans med andra och ju mer vi ägnar oss åt rannsakan utifrån förståelsen inför vårt medfödda ansvar för våra liv, desto bättre tillvaro kommer vi också ofrånkomligt att skapa.
I små doser, isolerade avseenden och exempel vet vi detta redan, det borde räcka att ta något så begränsat som tanken på resultatet av fysisk träning av kroppen, egentligen vet de allra flesta då att det ger garanterat avkastning.
Så vi kan visst skapa den värld till en vi föredrar att leva i, när som helst, men då duger det inte att bara böla om hur hemska alla andra är – hela skillnaden befinner sig faktiskt i vad vi gör med oss själva, hela tiden.”//P.F.

18881832_10155353434822065_3522911686661061113_n.jpg

Annonser