Ja, som vi har påtalat så gäller alltså strategisk reflexiv kontroll i varje givet steg i spelet.

Covfefe som twittrades av Donald Trump är alltså sluttecknet på att spelet är vunnet, precis som det är tecknet på vilka som i grunden utgör de slutliga parterna och alltså vilka som förlorar. Covfefe'(uttalas ’CUV – fi- fae’) är en Antediluviansk term för vad som vanligen används av Adams söner till upplysning mot de onda handlingar som de fallna som hade letts vilse begick, ’I slutändan vinner vi.’

Den filosofiska materialismen var alltså
redan då dömd att gå under, den falska solidaritetens altare är precis som människans ömklighet, bara vad det är.

Antidiluviansk betyder tiden före syndafloden av latinets a`nte och dilu`vium, och vad som skedde när syndafloden och efteråt i berättelsernas värld, ja det vet allt fler och nu väldigt många av oss.

Termen covfefe hade vunnit popularitet före den stora syndafloden och sällan efter det att floden avtagit. Det återfick popularitet kring tiden för att Nimrod byggde sitt torn, varefter det helt har förlorats i översättningen vid Babel.

Ironiskt nog, i den fjortonde upplagan av SAOL från 2015 har Nimrod utelämnats.

Någon på Facebook beskrev detta på följande vis:

“Now, here is what is going on. If you study the bible you see how God has made fools of His enemies throughout various accounts of biblical history! Our wisdom is no match for God’s and those who know Him tap into His wisdom. The tweet Donald Trump did was a trap for liberal media and they fell right in it. President Trump tweeted a biblical code to describe how the media was going to loose then he deleted it. By deleting it the tweet it looked like a mistake! Had he left it up eventually it would of been discovered what the word meant and the liberal media would of not been the victims of the trap. The appearance of an error is what the lure was. Now, that they have taken the bait and gone off on how this is a mistake and it shows he may be loosing it as the narrative was by some like CNN it will totally backfire on them. The truth of what the president said will come to the surface revealing two things. One the president is much more spiritually connected than many may have realized. Two, he is far more intellectually deeper than liberal media has tried to paint him to be. He tweeted that in the early morning. It is a very well known fact among many believes that God does indeed speak to His people in the early hours. The tweet again reads despite the dishonest press Covfefe. In other words God will win in the end. Part of God’s plan is to lure the liberal media in to expose how deceitful they are and show the American people their arrogance. This is one of many traps they have fallen into and will continue to do so. They are loosing credibility each time. To God be the glory Covfefe!”

18839364_10211354490592815_8688183833745774100_n.jpg

Annonser