Vi kan i alla fall numera vara helt förvissade om att vi är under uppsikt av större krafter i det geopolitiska spelet.

Annonser