Man får nog ta och extrapolera detta uttalande för att se dess kontextuella mening!

Alltså, Kim Kalsong tycker alltså att det är filosofiskt materialistiskt att bekämpa den Djupa Staten!

Kommentarer överflödiga!

Donald Trump’s decision to withdraw from the Paris climate accord has been scolded by many nations around the world – and now even North Korea has weighed in,…
rt.com