Tänka sig, redan då…

2013 06 10

Hur skulle politikerna ens kunna adressera detta växande ekonomiska problem i ett land där pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, då bestämmer bankerna som skapar pengarna allt, vad är det som är svårt att förstå med detta? Hur skulle ens Riksbanken kunna få ut pengar i omlopp med mindre än att fysisk dela ut dem som kontanter på gator och torg i detta system?

Annonser