Det är som sagt den Djupa Staten som är det övergripande problemet för alla länder på den geopolitiska strategiska och taktiska arenan. men den unipolära ordningen faller nu samman till att bli multipolär och den Djupa Staten försöker att få det till så få delar som möjligt – alltså att minska individernas rätt till självbestämmande – egenmakt.

Trumpadministrationen försöker att motverka den Djupa Statens syften i handling genom att agera utifrån strategisk reflexiv kontroll gällande den opinionsbildning som utgör 80% av den moderna krigföringen.

Nu har utvecklingen kommit så långt att det öppet kan deklareras vad som är syftet – att länder med egen suveränitet skall kunna samarbeta grundat på sina befolkningars fria vilja.

”Presidenten har gjort klart för mig: låt inte vad som har hänt här borta i den politiska sfären hindra dig från det arbete som du behöver göra på detta förhållande och han har gjort klart för mig … att vi kan göra framsteg,” Rex Tillerson

The US president instructed his secretary of state to try and mend the relationship with Russia, despite the hype in Washington, Rex Tillerson told journalists. The…
rt.com
Annonser