I ljuset av ett Zönderfallande ZIONATO och ett GCC utsatt för angrepp inifrån med att havererat OPEC som ovillkorlig konsekvens, ja då kommer inte detta med att Tyskland flyttar från Incirlik som en direkt överraskning.Vad är det då för land som saknas i den här ekvationen och som har bäring på på förloppet – enligt Tyskland?

Algeriet
Angola
Ecuador
Iran
Irak
Kuwait
Libyen
Nigeria
Qatar
Saudiarabien
Förenade Arabemiraten
Venezuela

Detta ovan är alltså det inom kort sönderfallande OPEC och målsättningen för de allierade mot AZ – Imperiet, har bäring på Sykes Picot…….hmmmm? Att Berlin sade sig klara att flytta dit är möjligen en annan fråga ställd utanför verkligheten, med avseende på landets egen vilja i ljuset av den rådande utvecklingens riktning.

Jordanien – Imperiets sista ”dolda” utpost i regionen, formellt Hashimitiska kungadömet Jordanien, som är en arabisk stat i Mellanöstern. Huvudstaden är Amman. Landet ligger extremt strategiskt och gränsar till Syrien i norr, Irak österut, Saudiarabien i sydost och Israel samt den palestinska Västbanken västerut.

Ja, landet ligger faktiskt så bra strategisk att man inte sällan glömmer att sätta ut namnet.

Även om Jordanien formellt är en konstitutionell monarki så har det hashimitiska kungahuset, som styrt landet sedan dess begynnelse och räknar sina anor från profeten Muhammed, mycket stor makt.

Jordanien räknas till utvecklingsländerna för att kunna få SIDA – bistånd. Landet är västorienterat, och medlem i arabförbundet, Världshandelsorganisationen, Arabparlamentet, AIDMO, Internationella valutafonden, FN, Internationella domstolen, UNESCWA, FN:s råd för mänskliga rättigheter och GAFTA. Landet för även handelssamtal med EU och Gulf Cooperation Council.

Från 1500-talet fram till första världskriget ingick området som nu utgör Jordanien i Osmanska riket.

Efter det Osmanska rikets upplösning efter första världskriget tillhörde landet fram till självständigheten 1946 det brittiska Palestinamandatet – som enligt Balfourdeklarationen grundad på Sykes Picotavtalet skulle bilda staten Israel för att kontrollera strategiska naturresursflöden från Nordafrika upp till Eurasien. År 1921 delades därför detta mandat i två delar varvid området öster om Jordanfloden blev emiratet Transjordanien och Abdullah Ibn Hussein, son till sharif Hussein ibn Ali i Mekka, insattes som emir.

År 1946 erkändes Transjordanien som en självständig stat och emiren upphöjdes till kung. Under det arabisk-israeliska kriget 1948-1949 ockuperade och annekterade Transjordanien Cisjordanien och detta område kom att kallas Västbanken. Efter kriget byttes namnet till Jordanien för att markera att även Västbanken ingick i riket.

1958 gick Jordanien ihop med Irak i Arabunionen Irak-Jordanien (الاتحاد العربي) i vad som var menat som en union. Det blev dock bara en kortlivad konfederation som upphörde samma år. Detta efter att en grupp officerare ledda av den nationalistiske generalen Abd al-Karim Qasim i Irak lyckades avsätta och även avrätta den probrittiske kung Faisal II i 1958 års militärkupp, där bland annat Baathpartiet deltog, vilket stärkte partiets inflytande i landet. Monarkin avskaffades och Qasim utsåg sig själv till Iraks regeringschef.

1965 bytte Jordanien ut stora landområden öken mot Akaba och omgivande områden.

År 1967 förlorade Jordanien sina ockuperade territorier inkl. jordanska bosättningar väster om floden Jordan, sedan landet tillsammans med Egypten och Syrien förlorat mot Israel i sexdagarskriget. Tänka sig som det kunde bli..

Jordanien gav under dess första år medborgarskap till de flesta personer som bodde inom landets gränser. Detta har dock ändrats på senare år och staten har dragit in medborgarskap för de som anses vara palestinier. De ges dock fortfarande rätt att arbeta i landet.

18951316_10211369809175770_5595886432381980176_n.jpg

Annonser