Tjaaaee, eftersom det inte kan hända, som MSB sade till mig…….

…så behöver det väl heller inte övas på att det inträffar….

Det finns fler moment i försvarsmaktsövning Aurora 17 än de som rör planering och genomförande av strid. Ett sådant är hur Försvarsmakten agerar om betalsystemen slutar fungera. Försvarsmaktens logistikkontor på FMLOG utbildar nu i alternativa…
forsvarsmakten.se
Annonser