När skuldmättnaden inte längre var möjlig att hantera genom offentlig konsumtion [för att upprätthålla tillväxtkravet på den aggregerade efterfrågan] 1971, så var Richard Nixon tvungen att helt lämna dollarns koppling till guld och övergå till petrobas för valutan, så att den kunde fortsätta att expandera, för att inte likviditetsförsörjningen skulle haverera realekonomin och det allmänna förtroendet för systemets funktion skulle försvinna.

Så GCC:s roll för OPEC går inte att överskatta och att kung Salman har varit i Kina för att träffa avtal, saknar minsann inte betydelse i detta

Narcodollarn – på tal om Kina / opium, kom vidare att bli en ytterligare grund för att möta det ovillkorliga expansionskravet, därav Dutertes agerande i nuet, där han tillsammans med Kreml, Peking, Ankara, Kairo, Tobruk, Damaskus och Teheran samt några till, försöker att göra det gjorda ogjort genom att stegvis med strategisk reflexiv kontroll avveckla dessa kärnfunktioner som upprätthåller systemet – tillsammans för sina respektive länders skull.

Organisationen Opec bildades 1960 av Irak, Iran, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela vid ett möte i Iraks huvudstad Bagdad.

Innan Opec bildades sattes råoljepriset av oljebolagen i förhandlingar med exportländerna. Gapet mellan det officiella priset och det pris som oljan såldes för ökade emellertid kraftig på slutet av 50-talet. Varför måste det bli så? Ja vinstmaximeringen är en betingelse och en annan är naturligtvis den valutafinansiella kostnaden i sig själv för dollarvalutan i cirkulation.

Opec är alltså en oljekartell som inte kan öka eller minska att produktionen av olja direkt påverkar priset på råolja grundat på en illusion. Oljeproduktionen har alltid varit påverkad av regleringar och kontrollerande karteller- det är själva poängen med kartellbildning. Före OPEC bildades var USA den största oljeproducenten. Då styrdes de amerikanska produktionskvoterna av Texas Railroad Commission och innan dess av enskilda oljebolag som Standard Oil – med samma gamla vanliga bakomliggande strukturella intressen. Detta är dock sällan känt eller framhävt av många ”kritiker” då problemet med OPEC är att produktionsregleringen styrs av en aktör utanför den oljekonsumerande västvärlden – alltså den Anglozionistiska Djupa Staten som styr Opec.

Priset bestäms dessutom när köpare och säljare är överens på någon av oljebörserna till exempel NYMEX. Medlemsstaterna är inte heller alltid överens om man bör öka eller minska produktionen.

Organisationen, som märkligt nog – eller alltså inte – har sitt säte i Wien i Österrike(!), fick stort inflytande ( i alla fall till synes) under de två oljekriserna 1973 och 1979. Hur skuldmättnadstillståndet var just då vid dessa tillfällen, i den Anglozioniststyrda västvärlden behöver kanske inte utvecklas vidare. OPEC:s inflytande ”avtog” något under en tid då länder utanför OPEC såsom Storbritannien och Norge utvecklat sin oljeindustri och ökat sin produktion.

Det gäller alltså nu att spräcka GCC för att spräcka OPEC och därmed petrodollarn, så Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jingping, Rodrigo Duterte, Bashar al Assad,Abd al-Fattah al-Sisi och Qasem Suleimani är alltså fullt medvetna om detta precis som rimligtvis också ledningen i Qatar, frivilligt eller ofrivilligt. Men med avseende på de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas reaktion om ”rysk hackning” så förefaller ofrivillighet ännu ligga närmast att tro. För vi är ”hyfsat” säkra på att den reaktionen var avsedd. Alltså på tal om att använda underrättelsetjänstkollektivet för att skapa blindspår.. från Vladimir Putin häromdagen.

Att Erdogan spelar sin roll i detta genom att ta sida med Qatar och mana till förhandlingar, samtidigt som Salman ställer ultimatum i tid, ligger alltså helt inom ramen för spelordningen.

Så varför kommer då insatsen från Amerikansk sida just nu då i Syrien? Med ett CENTCOM för Mellanöstern i Qatar på strikt energisnål diet och en helt kontraproduktiv insats i sak, så återstår bara huvudsakligen två möjliga slutsatser

* att man med uppsåt och avseende på den kommande opinionen skjuter ut sig ur Syrien, enligt 59 Tomahawksmodellen och att detta alltså ”kan” har varit i säck innan det kom i påse – vara godkänt av Kreml eftersom S – 400 systemen inte heller var aktiverade denna gång…

* att man för insiktströghetens skull i den amerikanska hemmaopinionen måste lämna Syrien under ”värdiga” former, men detta alltså fortfarande med vår notering att förlusten i människoliv förefaller ha varit ytterligt begränsad ( Säck / påse .)

Eller då någon gradvis bestående kombination av de två ovan, då man skall ha glasklart för sig att den valutafinansiella implikationen av ett petrodollarhaveri kommer att bli omfattande för den inhemska amerikanska befolkningen, vilket alltså Donald Trump är fullt medveten om och därför måste ta hänsyn till.

Så när Duterte nu går på Narcodollarn och Syrienfrågan är avgjord i ljuset av att man börjar avveckla GCC för att fälla OPEC och Petrodollarn, ja då vet vi att det rullar dit som det lutar Bigtime.

18839061_10211368809270773_7299698327036094077_n.jpg

Annonser