Vad kommer du att göra – eller inte? Hur mycket bryr du dig? Är du så omedveten att du inte kan se ditt eget liv och att de som du älskar står på spel?

Vad kommer det att kräva?

Jag vet snart inte vad jag kan säga mer i detta skede. Jag har en enorm tillit och tro på mänskligheten och utvecklingen av dess medvetet medvetna tillstånd, men när den låter sig bli överväldigad och reducerad till ett ynkligt kvidande och enskilt gnällande om kollektivistisk filosofisk materialism i allt gällare girig falsett, då jag kan bara konstatera detta med sorg och förundran.

Timmen är sen. Det är dags att skaka av de mentala bojorna och aktivera sig själv och allt som är inom var och en av oss. Tänk om vi alla svärmar över dessa jävlar, en till synes liten åtgärd vid en given tidpunkt, och rörelsen sker mot huvudet av spindeln. Redan nu borde detta orsaka ganska tumultartade konsekvenser! Och utgöra en uppmuntran för andra att göra detsamma!

Om vi människor inte kan anta denna utmaning att våga försöka att utveckla oss själva, är vi inte värda vårt salt. Vi förtjänar då vad som kommer över oss från dessa mörka styrande socialpsykologiska ingenjörer, det som de har varit så ivriga att utforma under så många årtionden. Är det vad du vill? Kommer du att lägga dig ner och bara ta emot det utan att protestera?

Det i nedan är frågor som ska poseras med sina avsedda konsekvenser – för dem. Med auktoritet. För vad de gör påverkar dig! Dina nära och kära, dina grannar, ditt samhälle, och din värld.

Detta kan tyckas ligga utom räckhåll för de flesta, men det är precis vad som behöver göras. Initiativet är nyckeln – ta striden till dem genom att ifråga sätta dina egna känslogrundande värderingar. Bli inte ett offer för omständigheter som har skapats av dem för att hålla dig under kontroll. Detta kan göras mycket enkelt och mycket lokalt – personligt. Våga utmana den så kallade myndigheten. Fråga dem varför de stiftar lagar som gör det möjligt för förgiftning av ditt vatten, din mat, din luft. Varför skall samhällets betalningsmedel kontrolleras av enskilda vinstmaximeringsintressen istället för att vara verkande för det allmännas bästa? Varför blir dina barn injicerade med kända gifter, varför ska utbildningssystemet krossa människors emotionella självförståelse och därmed minska deras intelligens? … om det går.

Därifrån tar vi offensiven. De bluffar i allt rakt igenom – allt bygger på att vi har förtroende för att de främst vill vårt bästa – vilket ingen egentligen kan tro på längre. Så låt oss anträda marschen.

Jag vet att det är lätt att säga, men skärningspunkten kommer nu på det ena eller det andra sättet. Antingen kommer de att agera mot dig när du hamnar på defensiven och blir ännu mer maktlös i eländiga omständigheter eller så agerar du innan de kan dra nytta av att de har lyckats att bibehålla problemformuleringsinitiativet så pass länge. Det är den situation vi nu befinner oss i, gilla det eller inte, så är det bara. Beroendet av deras repressiva system som håller oss fångna i oss själva är vad som måste förkastas på varje och då menar jag verkligen varje sätt som vi kan göra det på, som människor och individer.

Så det handlar nu verkligen om att släppa taget när det gäller att flytta sig själv in i nästa fas av sin egen individuella utveckling, att våga utveckla sina känslogrundande värderingar utifrån sin ökade förståelse för vår omvärld. Var nu beredd på att: släppa förvecklingar, släppa alla parasitanslutningar de har på dig. Oavsett om det är bank, bolån, själsdödande relationer, falska – medier – missbruket, dålig – mat – böjelser eller liknande, nu är det dags att ta ställning antingen du vill eller inte.

Kriget vi befinner oss i är verkligt, men mentalt – det är människorna mot bankmakten med sitt militärindustriella komplex. Det spelar all roll vad du gör och tänker. Vi är förkroppsligandet av vår egen lösning och vi behöver nu komma till den insikten rasande snabbt. Vi kan bokstavligen sätta dem på spåret och allt de behöver göra är att driva sin agenda för allt mer drakoniska sätt som om allt beror på det – eftersom det gör just det! Det är vad du ser i deras så kallade ”nyheter”. Du agerar – de svarar och fler reagerar. De lever på lögnen och det måste exponeras.

Detta är en realitet som bör uppmuntras. Vi är en vågrörelse av sanning som beskrivning av verkligheten som kommer över dem så fort att de ärligt talat inte vet hur de ska hantera det. Vi ogillas minimaliseras, marginaliseras, stigmatiseras och smutskastas på en mängd olika sätt, men de kan inte klara av vår motståndskraft eftersom den bygger på strävan efter en ständigt förbättrad beskrivning av verkligheten, vi står därför med en verklighetsbeskrivning som vida överträffar allt vad som de kan prestera, eftersom de strävar för att uppnå det omvända. Därav intensifieras deras agenda istället mot vår fysiska och känslomässiga försvagning. Det är nu bara så klart.

Den självutnämnda eliten – etablissemanget – är på flykt. Vi har klart flippat ut dem, bort från deras tidigare handlingsfrihet och nu nästan helt borta även från problemformuleringsinitiativet. Den häpnadsväckande hastigheten av vårt växande medvetna medvetande är inte vad de förväntade sig och därför inte heller räknade med. Det är inte förvånande, med tanke på deras arrogans – filosofiska materialism, men leta efter något ämne som du vill fortsätta med att undersöka och du kommer att upptäcka att trots sina algoritmer, snedvridande mekanismer och övervakningssystem, så kan de inte stoppa anstormningen av sanning till beskrivning av verkligheten som kommer från mänskligheten själv. Det medvetna medvetandet växer.

18891682_10211356298678016_4157788013418158063_o.jpg

Annonser