Skall vi nu med avseende på Lavrovs uttalande gissa på att det fanns en anledning till införandet av den nya amerikanska lagen om skydd för visselblåsare, en lag som hypotetiskt skulle kunna användas som metodik för att städa ur ansvariga chefer
ur underrättelsetjänsterna i USA….

CNN has undermined its reputation by breaking a story on “Russian hackers” who allegedly stirred up a diplomatic crisis gripping the Gulf states, Foreign Minister…
rt.com
Annonser