2012 06 07

Varför vi skall hålla oss med det sämsta möjliga finansiella systemet, förefaller en smula oklart för att inte säga direkt svårbegripligt. Syftet bakom detta system för samhällsupprätthållandet genom arbetsdelning, det finansiella systemet är uppenbart enskilt nyttomaximerande och alltså en direkt motsägelse mot begreppet samhälle.

Att nyttotagarna av detta system finner systemet vällovligt befinner vi ju oss i nära begrepp att få uppleva konsekvenserna av och utvecklingsriktningen kan knappast ifrågasättas av någon.

Annonser