Makten har spelat ut de höga korten på sin hand och mänskligheten har fått nog, trots att de som fortfarande sover och som kokande grodor vägrar att se det uppenbara. Maktens kampanjande för att drog – och tankekontrollera människor har haft otillräcklig framgång – verkligen otillräcklig, och kommer aldrig att omintetgöra ökningen av ökande medvetet medvetande som nu sveper över planeten.

De så kallade eliten – etablissemanget – har mentalt redan flyttat in i det dystopiska nedåtgående stadiet, a.k.a. tagit ut segern i förskott – börjat sälja skinnet innan björnen är skjuten och har därför helt blåst sönder sina skyddande kulisser till öppen allmän beskådan. Till och med för vanliga svenskar blir det nu, eftersom denna gräns av patetiskt fiasko fortsätter att eskaleras, möjligt att börja ansluta prickarna för att se hur utvecklingsriktning ser ut tillbaka ifrån historien och framåt till det nu som är där vi befinner oss.

När allt fler människor för varje dag som går ”får ihop detta” och öppnar ögonen för de alltmer uppenbara försöken att förslava mänskligheten genom den girighetsbaserade och makthungriga räntebaserade skuldhegemonin, så ökar även den subtila strömmen av medveten medvetenhet och resulterar i en ökande urkoppling till matrisen av svek och lögner. Utan vårt samarbete har de absolut ingenting, ingenting. Ingenting annat än sina egna vansinniga idéer till drömmar där till slut ingen finns för att genomföra dem eller som stödjer dem.

Varje exponering, varje framdragande av betingelser i ljuset av den verkliga funktionens innebörd av deras parasitiska system, varje kommunikation med beskrivningen av verklighet, hjälper varje civil olydnad att bygga det crescendo av verklighetsbaserad sanning som sveper över planeten.

Vi kan och kommer att ta ner dem till den absoluta grunden. Deras struktur är en psykologisk fabrikation, ett överlägg på det mänskliga medvetandet, och det kan inte överleva utan vårt samarbete.

Aktivera, kommunicera, koppla ur och var olydiga … och lev i din inneboende frihet till ditt eget fria tänkande. Fullt ut genom att ifrågasätta dina tidigare känslogrundande värderingar.

Som punkt för epoken den Djupa Staten som utgör denna korrupta administration för samhällen och länder, så fortsätter den att nästan hånfullt upprepa sin inre uppmaning till handling för att ” inte låta en kris gå till spillo ”, detta kognitiva angrepp i en redan känslig situation för samhällsstrukturen, som befinner sig på randen av ekonomisk kollaps, syftar till att nå flera effekter.

Förutom det uppenbara ekonomiska systemets vidmakthållande med statlig överbelastning för kontroll, kommer det att finnas allvarliga sociala förskjutningar och ökande polarisering i stadsområden.

Detta i sin tur kommer att ytterligare underblåsa en redan alltmer uppretad befolkning, vilket leder till risker för ökat våld och naturligtvis då också krav på en ökad kontroll – för vår egen skull – , men mest av allt polarisering, polarisering och polarisering – maktens eviga val av opinionsbildningsmässigt vapen. Alla sökta effekter underblåses av ökad rädsla och ilska, de känslor som makten älskar mest av allt att spela på och som håller befolkningen i dess mest sårbara och lättpåverkade sinnestillstånd – mest i affekt , där mediahysteri och propaganda kan styra människor på det mest effektiva sättet.

Och som ett av dessa slutresultat försöker man att styra Clintonsoroslojala svenskar med huvudet långt upp i VA – gången till ett gränslöst Europa något som de har arbetat för en längre tid. Skulle det inte utgöra ett fint problem reaktion-lösning så säg? Invandringskrisen – terrorangrepp – upprördhet – gemensamt våldsmonopol – radera gränserna. När de iscensätter en ”kris” så kräver denna att stora och så många resurser är inblandade, du vet helt säkert att de kommer att försöka dra nytta av detta förlopp på alla sätt de kan, som de gjorde med 9/11. De planerar normalt sett – tidigare – inte enbart ur enstaka perspektiv åt gången, de planerar långsiktigt över tid både parallellt och sekventiellt. Men nu är de på reträtten och de är desperata för att de har allt mindre tid till att formulera problemet, vilket begränsar deras handlingsfrihet

Begreppet en ”kris” har blivit så banalt och urvattnat, så uppenbart intetsägande, så felaktigt, att det närmast är bedövande för sinnet. Det är inte så konstigt att de älskar att upprepa denna term, eftersom ingenstans står det klarare att befolkningen är helt styrd av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna.

Begreppet ” kris ” säger bara att det finns ett problem någonstans i och med någonting som händer, men med den vanliga subtila oklara men likafullt hysteriska sidan som dominerande underton. Den pekar inte ut den grundläggande orsaken, den namnger aldrig förövarnas uppdragsgivare, den pekar aldrig med fingret på den dagordning som spelas ut eller som identifierar den sanna naturen av vad som händer. De använder alltid generaliseringar som kan vara känslomässigt värdeladdade ord som spelas ut av talskrivare, spinnfånar och presstituterade.

Och det är så de vill ha det. Människor skall vara vaga i uppfattningen och fortsatt lätta att manipulera, styras till att tro att det är de själva som är kapabla till att räkna ut saker utifrån sin egen informations tillvaro utan att ifrågasätta sina egna föreställningar.

Ingen är någonsin direkt skyldig, ingen har någon direkt ”åsikt” i frågan, den sker alltid utan identifierad adress till orsaken, alltid bara varmluft. Detta är hur de håller massorna maktlösa. De använder bara identifierbara ord och starka uttalanden för stigmatiseringsmässigt opinionsbildningsmässigt åsyftade direkta ”fiender” eller naturligtvis de som de är satta att främja. Då får de till verkligt tydliga budskap, liksom ”palestinska terrorister” och ”israeliska offer” medan Israel bombar Palestina och fortsätter sitt folkmord på en försvarslös befolkning som befinner sig i en redan statligt kontrollerade fängelsemiljö. Allt utan ett pip om vad som verkligen händer.

Det är språket av totalitära systemet, och det blir nu värre – men också därför allt mer uppenbart – för varje dag som går blir åsiktskorridoren mer orimlig och fienden inom oss uppenbaras i ljuset av verkligheten…

19113791_10211439318593462_7853425236688505945_n.jpg

Annonser