Efterhand som världsförhållandena fortsätter att närma sig vår hjärntvättade komfortzon, är det helt enkelt nödvändigt att bli alltmer vaksamma, vi måste se igenom och förbi spelmatrisen liksom att praktiskt hantera följderna av dessa sociala, ekonomiska och geofysiska intriger som utkämpas mot mänskligheten av de krafter som det allmänna medvetandet uppfattar som det rakt omvända.

Att ta nästa steg, det avgörande steg som kommer att rensa bort mer spindelväv och rök är därför viktigt. Låt inte informationsöverutbudet och intrigerna i den mörka agendan immobilisera dig, skaffa dig ett mål i stället och bli en operativ förändringsagent. Det finns gott om uppgifter för alla och envar att göra. Ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning.

Förenas i vanlig analys av orsak och verkan är också oerhört behörighetsgrundande för ökad medveten medvetenhet. Så många av oss har gjort så och det är ganska härligt med hjälp av internet som har fungerat som en sådan fantastisk katalysator för vår uppvaknande tidsålder. Vi möter nya vänner som trafikerar samma socialpsykologiska väg och vi upptäcker den underbara verkligheten tillsammans och ser vad mer av en sanning som beskriver verklig information och vad kommunikation kan åstadkomma för att stärka och uppmuntra mänskligheten.

Men det är nu också dags att allt mer komma ut från ”bakom skärmen” livsstilen och mötas upp i verkligheten. Den mänskliga kontakten har försummats i hög grad, samtidigt som vi bevittnar epidemiska proportioner med sociala medier och bärbara enheter som närmast helt stör ut tidigare normala interaktioner människa till människa.

Den mänskliga kontakten har alltså dock inte enbart försummats i detta, eftersom underbara sammankomster, meningsutbyten och förståelsebaserad gemenskap i åtgärdshändelser har skapats över hela jorden. Men det måste komma att vara mycket mer. Miljoner människor letar nu aktivt efter nästa steg och det är dags att vi själva tar det steget och att vi hjälper andra att göra detsamma.

Så det är och förblir upp till var och en av oss att göra vad vi kan, vi kan bara påverka oss själva.

Låt oss ta detta till nästa nivå, på alla sätt vi kan. Aktivering botar personliga problem genom att fokusera vår energi på det som verkligen betyder något för det större goda för alla. Vår personliga lycka följer lätt på detta utan att ens aktivt titta på det.

Som jag brukar säga, kan rodret (styra ditt livs mening och riktning) inte verka styrande förrän båten är i rörelse.

När vi tar initiativ för att möta andra människor i någon situation sätter det oss under belastning. Medan spelplanen tydligt manipuleras av yttre ,krafter så har vi ofta krav på oss att verka inom vissa givna gränser, så vi måste anstränga oss själva för att delta i en tillvaro som inspirerar och ger oss så mycket utveckling som möjligt.

Detta görs genom att hjälpa andra – vilket är att hjälpa sig själv – och vara proaktiv i informations- och gemenskapsåtgärds arenor. De som är mindre strävande efter medvetet medvetande i sina, sinnen är ofta de som inte är aktiva på något sätt för att hjälpa till att avslöja den mer sanna bilden av verkligheten i vår situation, eller aktivt främja tillväxten av kraften i det medvetna medvetande som är tillgängligt för alla, och minst av allt sändande eller delta i detta i sina lokalsamhällen. Åtminstone till en tillräcklig omfattning.

Som så många kloka lärare och exempel har sagt, att göra andra lyckliga och dela vårdande ord och gärningar bringar lycka tillbaka.

Jag vet att det är lätt att säga, och vi har alla våra stunder när det kommer ner och tillbaka till oss själva, men vi kan inte längre stanna kvar och vältra sig i vår egen egomaniska gyttja av självömkan och bli ytterligare överväldigade av fördämningen av lägre medvetande som är inrotat i planeten vid denna tidpunkt. Vi måste hela tiden inse att detta är ett förståndshandikappande och medvetet utvecklingsförstörande skådespel av världshändelser med medföljande rädsla och hopplöshet som propaganda i en störtflod som är utformad för att göra just detta.

Vi befinner oss i ett krig och vårt vapen är vår medvetenhet, inte bara för vår personliga psykologiska välmågas överlevnad och för spridning av den sanning som bättre beskriver verkligheten, utan även den som tillåter oss att bli mer fullständigt själsligt utrustade med de gåvor och förmågor vi har inneboende i oss som individer, men inte har brytt som om att utveckla tillräckligt mycket ännu. Vad krävs i dessa alltmer utmanande tider är att vi utvecklar oss själva som individer för att samhället skall kunna utvecklas.

Så många av oss har vaknat upp till en sanning som bättre verkligheten, vilket skapar de stora och nu närmast oändliga resurser som finns till vårt förfogande. Det är dags att utnyttja dessa och upptäcka hur man kan använda denna outnyttjade kapacitet i denna korsning av tidsåldrar. Det är helt klart en del av vår vidare utveckling och något vi alla har en känsla av och inom oss vet finns rätt under våra fingertoppar. Jag har visserligen inte några genvägar för att hitta dessa eftersom vi alla är individer och de finns inom oss själva, men de är delade i vår uppkoppling och finns samtidigt till för var och en av oss som individer. Så för att utnyttja dessa enorma resurser till vårt förfogande vid denna tidpunkt är det viktigt, vare sig det gäller helande teknik, psykologiska funktioner eller bara manifesterar mer fullständigt belysande av monetärmekanik så gäller: att vi inte glömmer vår egen del av helheten.

När du simmar du kan inte bara sluta. Kanske kan du flyta vidare ett tag, men till slut måste du bege dig ditåt du ska och ta dig tillbaka till terra firma för att vila upp dig. Men när vi ger oss ut på havet av förändring av oss själva, går det vare sig att simma eller färdas med båt, det finns bara arbete att göra för att hålla saker flytande och röra sig i rätt riktning.

Det kanske låter underligt men det är den verklighet som gäller i kampen för utveckling, vi måste förändra oss själva, vi behöver detta för att få ett grepp om nya och mer medvetna sätt att vara. Detta är en mycket omvälvande tid med en hel del som kommer an på oss själva. Frestelsen att släppa och ge efter i förtvivlan är stark när striden rasar på i det till synes oändliga, men dessa ökningar kommer alltid passera och vi finner andrum i intervall från stormen i oss själva så småningom. Vi har alla upplevt detta.

Att vara medveten om att ”vad vi visste i ljuset av verkligheten inte ska glömmas bort i mörkret” är avgörande under dessa episoder. En av de enklaste lösningarna är att helt enkelt dra ut den information som är smärtsam för dig vid behov och bearbeta den i så små delar att dessa kan hanteras känslomässigt fast på logiska rationella grunder.

Detta är inte en tid för att ge upp, vad vi än gör. Vi måste möta denna mörka hydra av för – ledning som finns inom oss själva och inte dra oss tillbaka in i en bunker av inskränkt kvävande – allt mer unken – mentalitet, utan istället värna kloka personliga lösningar som verkar säkert för utvecklingen av det medvetna medvetandet. Jag håller med om att det är uselt ”där ute” och det blir vi alla nedstämda av ibland, men vi kan ju inte bara uppgivet stanna där. Ju längre vi gör så desto mer omsluter och demoraliserar detta oss.

Störtfloder av störande information som sköljer över oss oavbrutet, från behovet av massövervakning och där artificiell intelligens bidrar till allt från härskande infantiler, till vår medvetet försämrade miljö och inkräktande polisstat, det är verkligen inte vackert på den nivån.

Men trots allt detta, att vara medvetet medveten om vad som händer kan inte låtas betyda att fastna i det negativa. Det är vårt eget val att välja hur vi uppfattar vår omgivning samt hur vi tillbringar vår tid och vad vi fäster vår energi och uppmärksamhet på. Den möjliga förbättringen har aldrig legat närmare än nu.19224874_10211461834076335_709036983485510831_n.jpg

Annonser