Är det inte det minsta underligt att den Djupa Staten bakom ZIONATO har sina stora etableringar just på de platser där olika ”terroristgrupperingar” också finns etablerade, trots att man verkar för enskild nyttomaximering?

Man måste nu vara i princip patologiskt imbecill för att inte se hur detta spel är upplagt.

Islamic State fighters have moved to capture a giant cave stronghold from the Taliban that was once Osama bin Laden’s hideout back in the early 2000s, Afghan officials…
rt.com
Annonser