Den fråga vi har sagt skall komma upp, kommer nu upp i en större utsträckning i ljuset av verkligheten.

Oliver Stone said Israel had more involvement in the US election than Russia. But the mainstream media kept this statement from the public.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser