Mer bekräftelse på vad vi har anfört i evigheter.

Annonser