Nisse Lundstedt
Putin förklarar varför politiska löften förblir löften i Usa som inte kan realiseras då den realpolitiska makten ligger hos ickevalda kostymklädda herrar dvs den djupa staten med sitt militärindustriella komplex och underrättelsetjänstkollektiv och hur det ser ut i sverige där den politiska adeln springer på Investors 100års fest och statsministern kommer direkt ifrån det militärindustriella komplexet och numer öppet åker till diktaturer för att kränga vapen med sin husse det behöver ingen vidare kommentar.
Så att Putin svartmålas i de svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som är den djupa statens språkrör det borde man i alla fall kunna förstå efter att ha sett denna som aldrig skulle visas i exempelvis svt 🙂
#DenDjupaStaten #AllWarsAreBankersWars
#Folkresningen #DeFria

Annonser