Naturligtvis så finns den Djupa Staten på andra platser än i det amerikanska utrikesdepartementet, pentagon och inom underrättelsetjänstkollektivet och här ser vi prov på att den Fillipinska militären är lika lojal mot det egna landet som delar av den Turkiska militären är mot Turkiet.

The U.S. is beefing up its military presence in the Philippines, claiming that the Philippines government requested their aid. However, President Rodrigo Duterte…
mintpressnews.com|Av Whitney Webb
Annonser