Som vi har sagt några miljoner gånger nu, egennytta är pålitlig såtillvida att den alltid syftar till att gynna sig själv främst.

Slutligen då, några europeiska diplomater sade att de fruktar att hotet om nya sanktioner av Washington kan förstärka Tysklands försvar av Nord Stream och komplicera redan svåra samtal mellan EU-länderna angående att söka gemensamma samtal med Ryssland gällande gasledningen. ”Det är inte bra nu. Det tenderar att röra upp en önskan att skydda vår territoriella utrymme” sade en EU-diplomat, så klart ur en utomeuropeisk synvinkel som inte förstår att när det gäller att främja USA: s politik, vad det nu kan vara, så är utländsk suveränitet – även för vänliga nationer – aldrig ett problem…

Germany threatened on Friday to retaliate against the United States if new sanctions on Russia being proposed by the U.S. Senate end up penalizing German firms.
reuters.com
Annonser