Det är väl ganska klart numera att det kommer att bli värre innan det blir bättre, om inte annat så för att människor skall reagera. Även om den nuvarande värld vi står inför, är bara en ögonblicksbild i evigheten, så kan detta faktum inte minimeras eller ignoreras längre, visdom kräver sitt lidande.

Alltför många krafter är alltjämt i händerna på vansinnet för att de inte ska komma att användas till viss del. Vi ser detta i utrullningen av den politiska dagordningen med allt från terroriststämpling, pengar, bioteknik och geologiska program, för att bara nämna några. Att för dessa despotiska krafter då inte försöka att utnyttja dessa så ofta totalt vansinniga program, varav de flesta redan är i processen efter årtionden av förberedelser, vore naturligtvis kontraproduktivt intuitivt, eller omvänt naivt av oss att tro, så mardrömmen om de nuvarande samt kommande effekterna kan absolut komma att bli nog så påtaglig, särskilt häri Sverige.

Det är en form av massa med fart och den är mycket svår att stoppa helt. Vi kan avslöja vad som händer och hjälpa människor att förbereda sig mentalt såväl som att tala om och bekämpa detta så mycket som möjligt. Dock har denna megalomaniska mönsterbildning pågått med full effekt sedan mycket länge, medan mänskligheten har vaggats till sömns har den blivit distraherad från att se sin verkliga avsedda självkontroll bli till en uppenbar våld och dödsfixering för att tillfredsställa sina parasiter.

En grundläggande sanning som många är obekväma med, men också vad som bara är så sant som det är, man måste se fienden inom sig i det beteendet för vilka andra är inneboende i för att veta hur man avslöjar,motstår och besegrar dem.

Vi lever i den kanske mest spännande och utmanande tiden i historien. Accelerationen av information från alla håll fortsätter att strömma in i den andliga och själsligt uppvaknande delen av oss – det allmänna medvetna medvetandet växer. Denna kollision mellan världar pågår och kulmen på många nivåer är helt oundviklig nu och därför också utan tvekan redan över oss.

Att mänskligheten står inför en dödlig psykopatisk andligt efterbliven driven agenda är uppenbart, och så har det ju varit under en väldigt lång tid. Denna utveckling av teknik ovanpå dessa snabbt stigande toppar av information ger ett crescendo av nya tankmönster och strukturer som i sin tur ger nya dimensioner till vår planet och vår existens. Den ultimata verktyget finns nu tillgängligt för att möta mörkt drivna krafter med upplysning och vi tvingas därför att i allt högre grad ta itu med dem på en daglig basis efterhand som de alltmer panikslaget försöker styra mot sitt totalitära mål av mardröm.

Denna massiva programplan är inte någonting som kan avfärdas som fråga ens i någons vildaste fantasi. Den bygger på mekaniken i det monetära finansiella systemet. Alltför mycket har varit i arbete och i hemlighet konstruerats under alltför lång tid för att stoppa deras progression – helt och omgående. Några saker måste helt enkelt spelas ut ur de strategiskt operativa perspektiven, Så det blir rimligtvis mer naturkatastrofer och mer inbördeskrig som återstår som den Djupa Statens handlingsalternativ.

Men det är naturligtvis därför också dömt att misslyckas för alltid. Frågan är: kommer det att bli mer nu? Det är upp till oss.

19225453_10211471875447363_1699316001969636071_n.jpg

Annonser