Av en eller annan anledning så tar författaren till denna artikel ingen hänsyn till det intresse som representeras av den Djupa Staten – kanske han inte har sett Oliver Stones intervju med Vladimir Putin…- vilket leder till en del märkliga ställningstaganden till förutsättningar. (?)

Hämnd – mjuk eller inte – som strategisk målsättning för den långsiktigt pragmatiskt orienterade politiken utanför den Djupa Statens regi, är naturligtvis överdrivet uppenbart rent nys och därför inget att bry sig om, men också varför just det tredje alternativet i övrigt är värt att analysera djupare.

Att få med USA och Saudi i Astana processen skulle öka på – accentuera – splittringen med Israel i den inhemska amerikanska politiken och det skulle accelerera fredsutvecklingen i Syrien och Irak samt även i Libyen.

Saudis relation med Iran skulle inte förändras i någon större utsträckning, men möjligen skulle Saudierna kunna se att de vinner tid i förhållande till Israel, när det gäller konfrontationen med Hizbollah och Quds – Qasem Suleimani – var och en blir nu sig själv alltmer nära – närighet. Vidare skulle detta begränsa den Djupa Statens amerikanska möjligheter till interventioner till stöd för Saudi och Israel efterhand som informationsrörligheten klarlägger skuldbördans belägenhet ur fler perspektiv.

Så frågan är väl närmast om Saudi sitter så illa till att man är tvingade till att svälja hur grova krokar som helst?

The Turkish President has made a somewhat surprising remark with wide reaching implications.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser