Lite tekniska problem under ett par dygn men nu står vi på igen, dela!

Att få med USA och Saudi i Astana processen skulle öka på – accentuera – splittringen med Israel i den inhemska amerikanska politiken och det skulle accelerera fredsutvecklingen i Syrien och Irak samt även i Libyen.

Saudis relation med Iran skulle inte förändras i någon större utsträckning, men möjligen skulle Saudierna kunna se att de vinner tid i förhållande till Israel, när det gäller konfrontationen med Hizbollah och Quds – Qasem Suleimani – var och en blir nu sig själv alltmer nära – närighet. Vidare skulle detta begränsa den Djupa Statens amerikanska möjligheter till interventioner till stöd för Saudi och Israel efterhand som informationsrörligheten klarlägger skuldbördans belägenhet ur fler perspektiv
.
Så frågan är väl närmast om Saudi sitter så illa till att man är tvingade till att svälja hur grova krokar som helst?

Så för alla som inte förstår varför Donald Trump backar Obamas beslut om att ”förbättra” kontakterna med Kuba, så utgör Narcodollarns upprätthållande en avgörande faktor i ekvtionen.
Som transiteringsposition till både Europa och USA har detta naturligtvis skett med den Djupa Statens goda minne och varför Obama inte kunde stänga Guantanamo behöver nog inte utvecklas vidare.

Att Kuba har levererat missiler till det i alla fall tidigare kontrollerade Nordkorea, är ju ingen större hemlighet och att Nordkorea i en eller annan omfattning hittills har medverkat till Narkotikahandeln, får också ses som givet.
Den svenska inblandningen?

Tjaaaeee, det är precis som vanligt med den saken, så det är viktigt att dela detta.

Annonser