Konstaterar att det sociala kontraktet för ett system som ovillkorligt mekaniskt funktionsmässigt innebär en utvecklingsriktning som leder till vad som beskrivs i nedan, inte har några större framtidsutsikter till överlevnad.

Det finns bara två riktningar för ett alltmer kaotiskt tillstånd att utvecklas, kaotisk kollaps eller tillräckligt militariserad ”ordning” för att helt undertrycka tillståndet.

”[D] et super-rika avviker med vår rikedom, och pesten av ojämlikhet fortsätter att växa. En analys av 2016 års uppgifter fann att de fattigaste fem decilerna av världens befolkning äger ca $ 410 miljarder i totala förmögenhet. Per 8 juni 2017 , världens rikaste fem (5) män äger över $ 400 miljarder i rikedom. Således i genomsnitt äger varje man nästan lika mycket som 750 miljoner människor.”

Problemet är alltså inte att människor vill överleva, problemet är att den enskilda nyttomaximeringen dödar alla andra. Så vad som nu gäller är att stå upp och bekämpa detta system eller att gå under som ett offer för sig själv och sin egen girighet!

19145752_10211484885652610_3870087054285586671_n.jpg

Annonser