Oförvitlige Mueller går från klarhet till klarhet i sin bländande oförvitlighet och han är nu så Änglavit att vi nästan kan höra glansen av hans gloria som upplysning.

Sarkasmer åsido så kan det ju knappast vara så roligt på den Djupa Statens sida om staketet när spelkulissen som skall föreställa verklighet, uppdagas som det ömkliga byk av lögner och bedrägerier som det faktiskt är. Men visdom är helat lidande och det går inte att göra någonting åt.

It’s HIM! He did it!
dcstatesman.com|Av Alan C. Moore
Annonser