På tal om ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier i allmänhet och Mega-anglozionistiska NYT i synnerhet!

Att medvetenheten nu växer explosionsartat i Washington ifråga om att den Djupa Staten är på väg att förlora, är helt obestridligt.

Att försöken att bromsa sönderfallet med hjälp av opinionsbildningsmedierna därför blir allt mer löjeväckande och faktiskt in – direkt beskrivande av verkligheten, är nog en inte fullt ut avsedd konsekvens.

” Det var också en del av den sekretessbelagda underrättelsetjänstinformation som president Trump anklagas för att ha avslöjat när han sammanträffade i Ovala rummet förra månaden med den ryska utrikesministern Sergey V. Lavrov och ambassadören i USA, Sergey I. Kislyak. Hans avslöjande gjorde israeliska tjänstemän rasande.”

Alltså i så fall rasande över amerikansk -Rysk samverkan mot ISIS…

Att Israel uttryckt sig se ISIS som en strategisk tillgång, borde nu få vem som helst att begripa vem som gör vad och varför i detta.

The Islamic State’s internet use has proved a more elusive target than missile systems or centrifuges, American officials say.
nytimes.com
Annonser