Det är alltså inte trovärdigt att det är USA i sig som har skjutit ner ett plan, det är rimligtvis precis som i fallet med det av Turkiet nedskjutna Ryska planet – för att skuldbelägga Erdogan – med all sannolikhet alltså en insats från den Djupa Staten inom USA, fast denna gång för att skuldbelägga Donald Trump, vilket som förhållande inte är möjligt att adressera öppet utan att underminera den egna befolkningens förtroende för systemet. Precis som inte Erdogan kunde adressera det problemet av samma skäl.

Anglozionisterna i den Djupa Staten skulle i så fall omedelbart via sina medier slå mynt av att inte ens militären känner lojalitet mot sin högste befälhavare. Vilket alltså möjligen skapar en situation som fortfarande är för svår att hantera.

Med avseende på gårdagens utspel i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier om att Ryssland demoraliserar den amerikanska militären, förefaller detta ligga helt i farans riktning.

 19250826_10211504684347565_3532051342825130144_o.jpg
Annonser