Och till Donald Trumps undsättning kom som ett brev på posten….

Skall vi gissa på att ”jagarolyckor” inte var så glädjande för Potomacinstitutet och Brookings… stressen står tydligen högt i tak nu.

Annonser