Visserligen är detta Haaretz, så man får ta det för vad det innebär, men det som ändå kan vara värt att notera i den uppblossande konflikten mellan de Olje – rika arabiska kungadömena och Qatar (som också är Olje – gas – rikt) är den plötsliga närvaron av argumentet om samverkan till 9 – 11.

Möjligen ser vi här någonting i vardande som dramatiskt kommer att förändra spelplanen för alltid. Det vore ju trots allt meningslöst att komma med denna typ av påståenden som anslag utan en färdig beredskap för uppföljning av anslaget.

Eftersom Qatar närmar sig den sida som använder strategisk reflexiv kontroll som metod för att styra utvecklingsförloppet, är det svårt att värja sig från intrycket av att detta har varit Djupt i säcken innan det lades i påse. Israel kan ju knappast kritisera USA för denna eventuellt kommande läcka, särskilt inte med avseende på att Donald Trump högljutt har kritiserat Qatar.

The UAE warned Qatar on Monday that sanctions imposed by several of its neighbours could last for years unless Doha accepts demands
haaretz.com
Annonser