Titta en konspiratorisk foliehatt

”Men det handlar inte bara om västvärlden längre, det handlar om den multipoläar värld som kommer att ersätta den nuvarande AngloZionist hegemonin. I detta sammanhang är en av de mest intressanta processer som äger rum att Ryssland håller på att bli en viktig aktör i den muslimska världen.

Pierre-Henry Bunel, a former agent for French military intelligence, tells of the origins of Al Qaeda and its ultimate purpose
thetruthseeker.co.uk
Annonser