Det blir alltmer uppenbart att det medvetna medvetandet växer och skapar reaktioner!

Republicans are simply watching the Democrats railroad their president
youtube.com
Annonser