Det här stretar emot bra, det får man ge dom

2012 06 22

Midsommartid i ett land fyllt av drömmar, finansiellt är det strid som nu mot oss strömmar. Penningens makt som sinnena låts styra, en ohelig pakt för minnena så dyra.

Tidevarv komma och tidevarv försvinna, aldrig kan själar tomma lyckan blott vinna, för blott är frihet en dyrbar gåva bland moraliska brott som friheten lova.

IMF nu kräva att vi friheten lämna, till finansen makt och samhället rämna. En sista midsommar i tecknet av pengar, en midsommarprakt bland blomstrande ängar.

Glad midsommar/ C.

Annonser