Vi är helt slagna till häpnad….kanske ändå inte.

‘Qatar kallade kraven ”löjliga” och ”orealistiska”.’

Vilket faktiskt Saudierna måste ha varit fullt medvetna om skulle bli resultatet….

Qatar called the demands ”ridiculous” and ”unrealistic”.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser