Så när utvecklingen går åt ett helt givet håll så skall särskiljande indelningar försvaras och detta för att skapa likabehandling!

Vi antar också i så fall att det är i och med detta som kommunikationen med mål – risk – grupperna måste förbättras dramatiskt…….

Det skall alltså avsättas resurser för att kommunicera med individer som kan tänkas ha en syn på tillvaron som innebär att det finns indelningar grundade inte enbart på biologi…..vi undrar dock blygt om dessa pedagogiska samtal skall hållas av statsministern själv eller av någon annan?

Rasism kan ju inte finnas utan raser! Och en ‘Judisk ras’ bara måste vara det mest imbecilla i begreppsväg som någonsin har skådats.

Antisametism anyone?

Oooops, ytterligare mediala vulgärbegrepp alltså !

Utvecklingspotentialen är som sagt enorm i Sverige!

Men inte ens Stefan Löven kan nu på allvar tro att inte alldeles för många ser igenom det uppenbart idiotiska i det föreslagna.

Till hösten sjösätter regeringen en ny informationskampanj för att motverka rasism.
dn.se
Annonser