Eftersom temat kommer att aktualiseras alltmer och den polariseringsskapande kulissen ”anti – semitism” och förintelseindustrin nu kommer att hamna i ljuset av verkligheten när den Djupa Staten – som hela tiden har använt dessa som religiöst kopplade skydd mot strukturell och funktionsmässig kritik – nu havererar och bara lämnar den religionen åt sitt eget filosofiskt materialistiska öde. Är det kanske dags att dra sig till minnes vilka krafter som verkar även inom Israel, om vi skall undvika att upprepa historien!

Annonser