Så för att leda ont till skada för ZIONATO:

”Vid den minsta hot mot vårt land, kommer vi att göra vad som krävs utan att rådfråga någon”.
sade Erdogan också,

”Numera finns det viss negativ utveckling i Syrien. Om det skulle leda till något hot mot våra gränser bör världen veta att vi skulle reagera på samma sätt som vi gjorde i Operation Eufrat Shield”.

Detta innebär att göra tvärtemot vad den Djupa Staten önskar!

Den tydliga innebörden här är att om den Djupa Staten i USA stöder skapandet av en kurdisk stat på syriskt territorium i anslutning till Turkiet, så kommer Erdogan agera utan att konsultera USA trots att Turkiet är en medlem i ZIONATO.

Turkiet ser skapandet av någon som helst kurdisk stat i anslutning till sina gränser som ett uppenbart hot mot Turkiets säkerhet.

Detta är inte en politik som är unik för Erdogan. Alla turkiska ledare skulle känna samma sak. Detta mer eller mindre förstör principerna i Natostadgan som säger en attack mot en Nato medlemsstat måste betraktas som en attack mot alla Natoländer. Med Turkiet och USA nu helt öppet i strid över den kurdiska frågan, så är tanken att Nato verkligen kan fungera som ett kollektivt, säkerhetsenhet nu en myt som helt har krossats.

Vad som är ännu mer roande är hur lite USA verkar bry sig om att alienera en långsiktigt allierad som nu står i en alltmer adversarial ställning gentemot USA och som dessutom har ZIONATOS näst största armé.

Detta vet förresten Donald Trump.

This is Erdogan’s strongest warning to the US about its pro-Kurdish policies to-date.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser