Jorå, så är det fortfarande.

2012 06 26
Kan inte någon förklara för mig hur det går till att spara sig ur en skuldkris med hjälp av krediter, eftersom 97 % av alla pengar är krediter som har en kostnad som heter ränta förknippad med sig, så ser ju detta ut som vore det tämligen omöjligt…

Jag vill nog påstå att om inte det Svenska folket inom kort vill finna sig själva i ett mycket påtagligt armod och lidande, eftersom tiden mellan de havererande länderna också krymper och vår tur därför kommer, så bör vi nog resa oss upp och göra oss av med detta system av finansiella bedrägerier innan det gör sig av med oss.

Annonser