Jag börjar bli alltmer förvånad över hur svårt det tycks vara för många att förstå detta med att det inte kan finnas några människoraser utan att att man vet inom vilka intervall – på vilka grunder – som dessa raser definieras, utan att det hela blir godtyckligt – subjektivt – trams.

Var börjar alltså i så fall en människoras och när slutar den samt hur liten eller stor kan den vara?

Vidare så är syftet bakom en indelning att kunna skapa en skillnad, vilket alltså inte kan vara likabehandling. Det är alltså viljan till indelning som utgör frågan i detta.

När börjar annars begreppet folkstam – nation är alltså ett blodsbegrepp – och när slutar det?

Människor kan för övrigt bara uppleva sina känslor individuellt, så det blir liksom föga meningsfullt att skapa indelningar om man förstår detta.

Att Rockefeller tillsammans med Harriman – den senare finansierade Harrimans Eugenics Congress i New York 1932 som låg till grund för Ernst Rudins rasbiologiska manifest 1933 i Tyskland, finns med i i detta, borde ju få till och med godhetsapostoliska svenskar att ana ugglor i mossen – kan man tycka…och att Hermann Lundborg förestod det rasbiologiska institutet i Uppsala, det första i världen som blev förlaga till Kaiser Wilhelm institutet i Tyskland där Rudin kom att verka, kanske säger en del om graden av vilseledning av den svenska befolkningen

Det farliga för makten är individer som samverkar synkront med tillräcklig förståelse för sin känsloskapande värderingsgrund (medvetet medvetande), vilket aldrig har förekommit ännu såvitt det är känt, för ingen skrattar mer än den realpolitiska makten åt nationalistiska kollektiv, eftersom de alltid till grunden har varit kontrollerade.

19420644_10211584011010682_5375682235510099391_n

Annonser