I det mest Clintonsoroslojala landet på jorden går den mentala tjälen mycket djupt.

Hillary Clinton gillar att håna alternativa medier som ‘konspirationsteoretiska’ när dessa är ärligt talat mer av en polemisk typ. Den verkliga konspirationsteoretikern är nu den som det alltid har varit. Det är Hillary Clinton och hennes mörka fläck av den Djupa Staten på den blå klänning som är amerikansk utrikespolitik, som fortsätter att skada USA och resten av världen mer än någonsin tidigare.

Vid slutet av dagen, med undantag för synbart allt närmare förbindelser med Egypten, som visserligen inte kommer att förändra Egyptens karaktär som en sekulär mångreligiöst stat, så är det nu alltså Saudi som kommer att bli alltmer isolerade. Vi lämnar här den uppenbara motstridigheten i Egyptens roll i Libyen och Syrien åt sidan, för det välvilliga exemplets skull.

Medan USA och Israel otvivelaktigt utåt sett kommer närmare Saudi, så kommer Amerika tendera att alltid att upprätthålla skenet av allmän neutralitet och Israel förblir i slutet av dagen en illojal allierad till alla utom sig själv, vilket inte bara president Nixon och Obamas svåra relationer med Israels ledare vittnar om.

Saudis kronprins Mohammad Bin Salman är ett klassiskt exempel på den sorts ideologiska dogmer som ofta fördunklar medvetandet hos en ung man vars ambition överskrider hans försiktighet, för att inte tala om intelligensen. Av allt att döma är Mohammad Bin Salman (MBS) i djup avsaknad av både försiktighet och intelligens.

Vilket alltså inte kan antas vara någon slump. Saudierna har inte lämnats med något annat val än att spela med i det spel som regisseras av Qudsledaren Qasem Soleimani. MBS blir mannen som får ta smällen.

Den bravad med vilken han (MBS) har ritat det saudiska anfallskriget mot Jemen, ett krig som har dödat tusentals civila och svultit ihjäl många andra på grund av Saudis omänskliga blockad av Jemen, har misslyckats med att uppnå något som helst påtagligt militärt mål. Dock har kriget varit och fortsätter att vara en kostsam strävan i ett land som har drabbats av en recession, eftersom oljepriset i världen fortsätter sin allmänna nedåtgående spiral beroende på fallande efterfråga eftersom det valutafinansiella systemet är skuldmättat.

19420629_10211585092117709_2370920600211018740_n.jpg

Annonser