#MathiasAndersson om strategiska förträngningar, nu uppladdat på #PalanthirYoutube. Perfekt att använda som exempel i trådar med diskussioner om den geostrategiska förträngningen vid Afrikas kontinent upp i Eurasien – mer känt under namnet Palestina och Israel!

Annonser